Bee Queen Color for Year 2012 - Yellow
2011
<
>
2013

Rules
Years ending 1 or 6 - White
Years ending 2 or 7 - Yellow
Years ending 3 or 8 - Red
Years ending 4 or 9 - Green
Years ending 5 or 0 - Blue

CZ  DE  EN  PL  SK